Xtra Jaarbeeld 2015

meetellen en meedoen

Xtra Jaarbeeld 2015 meetellen en meedoen

0
1
2
3
4
5
Voorwoord
In 2015 hebben de grote transities in het sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet en WMO) verder vorm gekregen. Transities waar Xtra een actieve rol in heeft gespeeld. In de Sociale wijkzorgteams en de Centra voor Jeugd en Gezin gaven de medewerkers van Xtra de laagdrempelige en flexibele (basis)dienstverlening vorm.